Chính sách độc quyền sản phẩm thả lẩu Thái PFP – Amangon

1.Quy định về chính sách độc quyền sản phẩm thả lẩu Thái Sản phẩm và giá niêm yết: TT Tên VN Thương hiệu 1000kg 500 kg 100 kg 1 Thanh cua kiểu Nhật Amangon-PFP 2 gói/kg 123,000 124,000 126,000 2 Thanh cua kiểu Thái Amangon-PFP 2 gói/kg 100,000 102,000 106,000 3 Đậu hũ cá Amangon-PFP … Đọc tiếp Chính sách độc quyền sản phẩm thả lẩu Thái PFP – Amangon